Vì sao người dân có đủ điều kiện cần sớm đi làm thủ tục cấp sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất?

Việc người sử dụng đất có đủ điều kiện và sớm đi làm thủ tục cấp sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất sẽ giúp cho họ đỡ tốn thêm các khoản chi phí về tiền sử dụng đất do giá đất trong bảng giá đất được điều chỉnh tăng sau này.
Vì sao người dân có đủ điều kiện cần sớm đi làm thủ tục cấp sổ đỏ?

Người từng trải khuyên gì?

Nằm ở vị trí giáp ranh với thành phố Đà Nẵng, tại Quảng Nam hiện có hàng trăm dự án khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch. Sự phát triển sôi động của thị trường bất động sản giúp cho người dân địa phương này quan tâm hơn đến quyền sử dụng đất, trong đó có việc sớm đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Trao đổi với chúng tôi, chị V, một người dân thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), cho biết năm 2018 gia đình chị có đi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ cho mảnh đất đang sử dụng và được tính tiền sử dụng đất theo bảng giá đất nhà nước thời điểm năm 2018.

Cũng theo chị V, nhờ vào việc sớm đi làm thủ tục cấp sổ đỏ nên gia đình chị đỡ phải tốn thêm hàng trăm triệu đồng tiền sử dụng đất do giá đất được điều chỉnh tăng vào năm 2019.

Cũng là người từng trải trong việc đi làm thủ tục cấp sổ đỏ, anh L đang sống tại thị xã Điện Bàn, cho biết tùy vào từng trường hợp cụ thể, khi người dân khi đi làm sổ đỏ sẽ phải đóng một khoản tiền sử dụng đất nhất định vào ngân sách nhà nước. Số tiền sử dụng đất này được tính dựa trên bảng giá đất nhà nước của từng địa phương.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, anh L khuyên rằng, người có đủ điều kiện cần sớm đi làm thủ tục cấp sổ đỏ vì khi bảng giá đất được điều chỉnh tăng thì số tiền sử dụng đất người dân phải nộp để được cấp sổ đỏ cũng vì thế mà tăng theo.

Không riêng gì việc sớm đi làm thủ tục cấp sổ đỏ mà những người dân nào có đủ điều kiện và có nhu cầu cũng cần sớm đi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để tránh việc giá đất sẽ được điều chỉnh tăng sau này.

Vì sao người dân có đủ điều kiện cần sớm đi làm thủ tục cấp sổ đỏ?Việc người sử dụng đất có đủ điều kiện và sớm đi làm thủ tục cấp sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất sẽ giúp cho họ đỡ tốn thêm các khoản chi phí về tiền sử dụng đất do giá đất trong bảng giá đất được điều chỉnh tăng sau này. 

Mặc dù đã được UBND thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở song nhiều người dân trên địa bàn vẫn không thể thực hiện các thủ tục tiếp theo để chuyển mục đích sử dụng đất do không đủ khả năng hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo thông báo từ cơ quan thuế.

Mới đây, UBND thành phố Hội An đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc hủy quyết định của UBND thành phố Hội An đã ban hành trước đó về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị.

Lý do mà UBND thành phố hủy quyết định nêu trên là do người dân gặp khó khăn về tài chính, không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế.

Trước đó vào ngày 18/11/2022, UBND thành phố Hội An cũng đã hủy quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với một trường hợp khác do người dân gặp khó khăn về tài chính, không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế.

Vì sao người dân có đủ điều kiện cần sớm đi làm thủ tục cấp sổ đỏ?UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vừa chỉ đạo tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ cho người dân. Đây cũng là cơ hội để người dân có đủ điều kiện sớm đi làm thủ tục cấp sổ đỏ. 

Cơ hội để người dân sớm được cấp sổ đỏ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã vào cuộc chỉ đạo tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chẳng hạn như UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu niêm yết công khai quy trình, thủ tục đăng ký đất đai, thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của các bộ phận có liên quan và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ ứng xử của công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ giải quyết thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; đặc biệt tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ Trung tâm hành chính công hoặc bộ phận một cửa và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; không để xảy ra tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh văn bản triển khai và xây dựng kế hoạch thực hiện việc tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu văn bản cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, nêu rõ thời điểm hoàn thành việc đăng ký đất đai lần đầu, để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tương tự các địa phương nêu trên, UBND tỉnh Đắk Nông, Bình Định,… cũng vừa chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên tuyền cho các tổ chức, cá nhân trong công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát quy trình, thủ tục hành chính, quy chế phối hợp liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân dễ dàng nhận diện và tiếp cận minh bạch;…

UBND tỉnh Bình Định thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh theo dõi, hướng dẫn kịp thời các địa phương trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm rà soát các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; nghiêm cấm và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đặt ra thủ tục ngoài quy định, gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp.

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật và chủ trương của UBND tỉnh, nhất là đất do đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở và đất canh tác (đối với các trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Lưu Bang

Contact Me on Zalo
079 667 6679
Scroll to Top