Lối đi chung tối thiểu bao nhiêu mét? Tách thửa khi có lối đi chung được không?

Contact Me on Zalo
079 667 6679
Scroll to Top